1. Bekendmakingen Heerhugowaard
  2. STAATSCOURANTBekendmaking Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal gemeente Heerhugowaard

Heerhugowaard | Bestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Heerhugowaard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Heerhugowaard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBekendmaking Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal gemeente Heerhugowaard

De burgemeester van Heerhugowaard maakt bekend dat hij op 23 januari 2013 op grond van artikel 3.2 Speelautomatenhalverordening de de Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal heeft vastgesteld. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 7 februari 2013. Deze beleidsregels geven nadere regels over de behandeling van vergunningaanvragen en verlening van een vergunning op basis van de Speelautomatenhalverordening. Beschreven wordt de procedure waarlangs de burgemeester gebruik wil maken van zijn bevoegdheid, hoe ondernemers die een dergelijke vergunning willen verwerven daartoe blijk dienen te geven en de wijze waarop de burgemeester tot een beslissing komt. De beleidsregels sluiten aan op de door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota Speelautomatenhal en Speelautomatenhalverordening. De Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum in het gemeentehuis, aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur. De stukken liggen ook ter inzage in de Servicewinkel Info(n)oord, Middenweg 541A te Heerhugowaard. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen. De Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal zijn ook te vinden op de gemeentelijke website, www.heerhugowaard.nl. 08SRO03s

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HeerhugowaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Heerhugowaard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Heerhugowaard.

Meer Bekendmakingen