1. Bekendmakingen Heerhugowaard
  2. STAATSCOURANTOntwerpbesluit omgevingsvergunning Kopermolen 6, HeerhugowaardZienswijze

Heerhugowaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Heerhugowaard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Heerhugowaard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbesluit omgevingsvergunning Kopermolen 6, HeerhugowaardZienswijze

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan Kopermolen voor: Locatie: Werkzaamheden Kopermolen 6 bouw van een woning, bestaande uit de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 mei 2013 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Bovendien is een deel van de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam ‘Omgevingsvergunning Kopermolen 6’ invult, wordt u direct naar het plan geleid. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard. Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, dhr. T. v.d. Eng, tel: 072-5755699. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 20OV31s

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HeerhugowaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Heerhugowaard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Heerhugowaard.

Meer Bekendmakingen